Giáo Điểm Tin Mừng

https://giaodiemtinmung.net


Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 09 - 2018

Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho những người trẻ ở châu Phi: Xin cho những người trẻ của lục địa Phi Châu được giáo dục và lao động tại chính quê hương mình
.
01/09             22/07               X           Thứ Bảy đầu thángNgày cầu nguyện cho việc chăm sóc Công Trình Tạo Dựng. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.
02 23 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.
   
03 24 Tr Thứ Hai. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.
04 25 X Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
05 26 X Thứ Tư. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.
06 27 X Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
07 28 X Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
08 29 Tr Thứ Bảy. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).
 
09 30 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.(Không cử hành lễ Thánh Phêrô Claver, linh mục.)
  
10 01  [8] X Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
11 02 X Thứ Ba. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.
12 03 X Thứ Tư. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).
13 04 Tr Thứ Năm. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 8,1-7.11-13;Lc 6,27-38.
14 05 Đ Thứ Sáu. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
15 06 Tr Thứ Bảy. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
16 07 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35. (Không cử hành lễ Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo)
 
17 08 X Thứ Hai. Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.
18 09 X Thứ Ba. 1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
19 10 X Thứ Tư. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Cr 12,31―13,13; Lc 7,31-35.
20 11 Đ Thứ Năm. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.
21 12 Đ Thứ Sáu. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.  Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
22 13 X Thứ Bảy. 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.
23 14 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37. (Không cử hành lễ thánh Piô Pietrelcina, linh mục).
 
24 15 X Thứ Hai. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18 (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16).
25 16 X Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
26 17 X Thứ Tư. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.
27 18 Tr Thứ Năm. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.
28 19 X Thứ Sáu. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.
29 20 Tr Thứ Bảy. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.  Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
30 21 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48. (Không cử hành lễ Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh)
  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây